Holdet bag Vikingeskibsmuseets hidtid største marinarkæologiske undersøgelse, der i maj og juni vil tilbringe mange timer på 24 meters dybde. Alle marinarkæologerne er erfarne erhvervsdykkere, der gennem de seneste år har gennemgået specialuddannelse før undersøgelserne i Femern Bælt.

Jørgen Dencker

Projektleder på den danske del af undersøgelsen. Marinarkæolog og erhvervsdykker, Vikingeskibsmuseet

Morten Johansen

Marinarkæolog og erhvervsdykker, Vikingeskibsmuseet. Ansvarlig for registrering på den danske del af undersøgelsen.

Mikkel Thomsen

Marinarkæolog og erhvervsdykker, Vikingeskibsmuseet. Registrering og opmåling

Athena Trakadas

Marinarkæolog og erhvervsdykker, Ph.d., Vikingeskibsmuseet.
Optagning/bevaring af mindre genstande.

Andreas Bloch

Marinarkæolog og erhvervsdykker, Vikingeskibsmuseet. Ansvarlig for materiel.

Frederik Hyttel

Frederik Hyttel. Marinarkæolog og dykkerassistent, Vikingeskibsmuseet. Ansvarlig for registrering på den tyske del af undersøgelsen.

Staffan von Arbin

Marinarkæolog og erhvervsdykker. Staffan arbejder til daglig på Bohusläns Museum, som har det marinarkæologiske ansvar på den svenske vestkyst.

Thomas Bergstrand

Marinarkæolog og erhvervsdykker. Thomas arbejder til daglig på Bohusläns Museum, som har det marinarkæologiske ansvar på den svenske vestkyst.

Thomas Nygaard Andersen

Erhvervsdykker. Har studeret middelalderarkæologi på Aarhus Universitet. Har igennem de sidste 12 år drevet sit eget dykkerfirma, Dansk Dykkerservice ApS. Bruges af Vikingeskibsmuseet ved specialopgaver og større undersøgelser.

David Gregory

Marinarkæolog og erhvervsdykker, seniorforsker, Nationalmuseets Bevaringsafdeling. David skal udføre en tilstandsvurdering af vraget og komme med forslag til, hvordan vraget bedst kan sikres når byggeriet af Femern Bælt forbindelsen begynder.

Anders Callesen

Arkæologistuderende og erhvervsdykker, Vikingeskibsmuseet. Anders studerer marinarkæologi på Syddansk Universitet i Esbjerg, men har taget orlov, for at kunne deltage i projektet.

Tim Spaanheden Dencker

Dykkerassistent, Vikingeskibsmuseet. Læser til daglig marinbiologi på Københavns Universitet.