Skal du bygge eller grave i havet?

Anlægsarbejde og råstofindvinding på havbunden kan kun ske efter statslig tilladelse. En række myndigheder (for eksempel Kystdirektoratet og Naturstyrelsen) sagsbehandler ansøgninger herom, og du kan regne med, at dit projekt vil komme i høring. Også hvad angår de kulturhistoriske aspekter.

Hvis du skal bygge eller grave i havet anbefaler vi alligevel, at du henvender dig til museet så tidligt i processen som muligt. Ofte kan museet give en foreløbig udtalelse om konsekvenserne af dit projekt, og der er bedre mulighed for at indpasse en arkæologisk forundersøgelse i den ofte stramme tidsplan. Vi kan også fortælle dig, hvilke data du med fordel selv kan fremskaffe for at lette arbejdet med en eventuel arkæologisk forundersøgelse. Hav også i baghovedet, at der, foruden sagsbehandlingstiden, skal være tid til både forundersøgelse og eventuel udgravning af berørte fortidsminder inden projektet kan igangsættes.

Når projektet igangsættes kan man trods alle gode hensigter ikke altid være helt sikker på, at det er lykkedes at lokalisere alle fortidsminder. Gøres der et fund af kulturhistoriske genstande eller anlæg under arbejdet, skal aktiviteten straks indstilles og museet kontaktes. Herefter tager Kulturstyrelsen stilling til, hvad der skal ske med det fundene. (Museumsloven § 29 h).