Adam af Bremen

Adam af Bremen (ca. 1040-1081) var en tysk munk, som var tilknyttet domkirken i Bremen. Deraf navnet. Han skrev værket De Hamburgske Ærkebispers Historie, men udover det ved man ikke meget om ham.

De Hamburgske Ærkebispers Historie er fra ca. 1070 og det er en af de vigtigste kilder til de geografiske, politiske og kirkelige forhold i Nordtyskland, Danmark og resten af Norden i perioden fra ca. 870-1070. På trods af titlen handler det om meget andet end Hamborg-Bremen Ærkebispesædes historie. Det skyldes, at Ærkebispesædet af Paven havde fået ansvaret for at udbrede den kristne tro i Norden. Derfor havde man en stor interesse for alle forhold i dette område.

Det er ikke helt sikkert, om Adam nogensinde selv rejste rundt i Danmark. Han skriver, at han brugte den danske konge Svend Estridsen som kilde. Men han kan blot have talt med Svend under kongens rejser i Sønderjylland. Udover Svend, som Adam fik masser af viden fra, har han sikkert talt med sømænd, rejsende og købmænd.

Der er mange oplysninger i værket; beskrivelser af handelsruter, beretninger om krige, om kristne og hedninger og meget andet. Men der er også ting, der er lidt mere mærkelige. For eksempel skriver han, at der i Norden bor amazoner og monstre som cynocephali – mennesker med hundehoveder. Han har næppe hørt folk fortælle, at de har set disse mennesker i Norden. Derimod kan han i meget ældre tekster - nogle så gamle som 200 f.Kr. - have læst, at der skulle leve sådanne skabninger i Norden.

De Hamburgske Ærkebispers Historie er oprindeligt skrevet på latin: Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Adam kaldte det selv: Historia Hammaburgensis Ecclesiae