Tæt skov, strømmende floder og dybe dale

Jægerstenaldermenneskerne beboede et miljø domineret af tæt skov, gennemskåret af floder og vådområder, og bopladserne lå ofte tæt ved kysten. En kyst, der i dag ligger skjult adskillige meter under havets overflade.

Da bopladsen var beboet, var Storstrømmen en dyb dal med vandløb og vådområder, og marinarkæologernes fund vidner netop om, at fortidens mennesker levede af råvarer fra både skov og hav. 

Bopladsfundet er en vigtig brik i et langt større puslespil.
”Vi ved ganske lidt om netop denne periodes kystbosættelse, netop fordi de ligger under vand. Derfor er de fund vi gør her, med til at fylde hullerne i vores viden om stenaldermenneskenes udnyttelse af det omgivende miljø og ressourcer”, forklarer Morten Johansen. ”Vi har massive fund af dyreknogler; alt fra større pattedyr, helt ned til de mindste fiskeknogler‐ og -skæl. Knoglerne giver os indblik i stenalderjægernes kost og jagtstrategier. Her på pladsen har kosten blandt andet stået på kronhjort, rådyr, vildsvin, hasselnødder og fisk. Nogle af stenalderjægernes byttedyr overrasker os noget mere; vi har fundet spor af vildkat, mosegris, pindsvind, odder, ræv og bæver”.