Skibsbygning i 1600-tallet - fra klamp til konstruktion

Orlogsskibet Delmenhorst er et vidne om begyndelsen af det moderne skibsbyggeri i Danmark. Skibet var et af i alt otte ’lette orlogsskibe’, der blev bestilt til fællesflåden fra 1628 og frem.

Skibsbyggeri i Arendal i Norge

Delmenhorst blev bygget i Norge i 1631-36 efter Christian 4.’s skibsbygmester David Balfours tegninger til orlogsskibet Hummeren.

Det var dengang helt nyt, at bygge skibe efter tegninger, og Balfours tegninger er de tidligst kendte skibstegninger i Nordeuropa.

Skibet repræsenterer dermed indledningen til det moderne skibsbyggeri og fundet af Delmenhorst giver et unikt indblik i 1600-tallets skibsbyggekunst, som var i rivende udvikling.

Med fundet af Delmenhorst får arkæologer og skibshistorikere en enestående mulighed for at sammenligne tegningen af Hummeren med det nye skibsfund – formentlig det eneste tilbage af netop denne berømte skibstype.