Skuldelev 2

Havhingsten fra Glendalough

Vikingeskibsmuseet har i perioden august 2000 - september 2004 bygget en rekonstruktion af Skuldelev 2-skibet. Byggeriet, der foregik på værftspladsen, indgik i et forsknings- og formidlingsprojekt, der bl.a. har til formål at give os større viden om vikingetidens langskibe, materialer, værktøj, byggeprocesser, sejl og rig - og at skabe større offentlig bevidsthed om denne del af vor kulturarv. Projektet forsøger samtidig at belyse en række kulturhistoriske spørgsmål vedrørende sammenhængen mellem langskibene og datidens samfund. Projektet var finansieret via en donation på 10 mio. kroner fra Tuborgfondet.

Skuldelev 2-skibet er et 30 meter langt havgående krigsskib; en 30-sesse med 60 årer og plads til en besætning på 80 mand. Det er et kompakt og stærktbygget skib, karakteriseret af et sammentrængt rummodul med tætsiddende bundstokke, biter og tofter, samt en skarp bund med opretstående kølbord. Det er det dårligst bevarede af de fem Skuldelev skibe. De ca. 25% - i alt 1.800 skibsdele - der er tilbage, omfatter imidlertid skibets vigtigste målepunkter. Betydelige dele af bunden med bundstokke, knæ og langsgående forstærkninger, kølsvinet, agterstævnen samt bordpartiet mod agterstævnen til rælingshøjde er således bevaret sammen med en række detaljer, der bl.a. angiver sideopbygningen i ro-området, indløbet ved forstævnen, placering af agterste tofte mv. Det har således været muligt at nå frem til en tilfredsstillende rekonstruktion.

Et team af nordiske bådbyggere

15-20 bådebyggere fra Danmark, Færøerne, Norge og Ålandsøerne har været involveret i projektet. Det har taget 27.000 timer, fordelt på fire år, at bygge selve skibet. Skulle det bygges så hurtigt, som muligt, kunne det i følge vores foreløbige beregninger bygges på 7 måneder af en bygmester, 10 bådebyggere og et stort antal medhjælpere i skoven. Når tiden til tjærebrænding, smedning, reblægning, sejlfremstilling osv. regnes med, er der brugt rundt regnet 40.000 timer på fremstilling af skib, sejl og rig.

Der er brugt 150 m3 træ til skibet. Hertil kommer bl.a. 18m3 fyrretræ til tjære; 4.500 én meter lange, armtykke lindegrene til bast samt store mængder trækul. Myremalm til ca. 400 kg rent jern, 600 hestehaler til tovværk mm. Pilotsejlet er lavet af bomuld; det ville have krævet 200 kg forarbejdet hør eller uld at fremstille et sejl i originale materialer.

Skibet har haft en imponerende rig. Det 13 meter lange kølsvin og de mange kølsvinsknæ illustrerer skibets tekniske stade og dristige konstruktion. Alt er minimeret i dimensioner og vægt uden at svække konstruktionens styrke. Beregninger af skibets skrog-rig-ror-balance har ligget til grund for konstruktionen af en 14,5 meter høj mast, en 12 meter lang rå og et råsejl på 112 m2.

Rekonstruktionen blev navngivet Havhingsten fra Glendalough og derefter søsat den 4. september 2004. 

Siden søsætningen er der blevet sejlet med skibet ved flere træningssejladser og på det store togt til Dublin og retur til Roskilde i 2007-2008. 

Litteratur

Larsen, Anne-Christine et al (red.) 2008: Havhingsten fra Glendalough/The Sea Stallion from Glendalough Roskilde-Dublin 2007. En forsøgsrejse i billeder/Pictures of a trial voyage. Med fotos af/With photos by Werner Karrasch.  Roskilde. 

Bill, Jan, Søren Nielsen, Erik Andersen & Tinna Damgård-Sørensen 2007: Velkommen ombord! Havhingsten fra Glendalough. Et genskabt langskib fra vikingetiden. Roskilde. 

Bill, Jan, Søren Nielsen, Erik Andersen & Tinna Damgård-Sørensen 2007:Welcome on board! The Sea Stallion from Glendalough. A Viking longship recreated. Roskilde.

Damgård-Sørensen, Tinna, Søren Nielsen & Erik Andersen 2004: Fuldblod på havet. In: Lund, Niels (ed.) Toogtyvende tværfaglige Vikingesymposium 2003. Højbjerg, 5-50.

Nielsen, Søren 2002: Langskibet undervejs. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 18, 25-27.

Nielsen, Søren 2002: Langskibet – status, september 2002. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 19, 28-32.

Nielsen, Søren 2001: Bunden formes. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 17, 36-39.

Nielsen, Søren 2001: Fuldblod på havet (2). Skuldelev 2 kopien stævnrejst. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 16, 11-15.

Crumlin-Pedersen, Ole & Tinna Damgård-Sørensen 2000: Fuldblod på havet (1). Det irske langskib genopstår. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 15, 31-36.