Torsdag den 17. maj. Dokumentation og opmåling af skibets kanoner

Filmen viser en af de 14 kanoner, der indtil nu er fundet på skibsvraget. Athena Tradakas opmåler 'Kanon 1', som den nu er navngivet, eftersom den blev fundet og registreret først. Optagelse: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.

På baggrund af opmålingerne har Frederik Hyttel tegnet en 3D-model af kanon 1. Kanonen er 2,48 meter lang og har en kaliber på mindst 6 pund.
Lidt uden for selve vragområdet har arkæologerne opmålt en rapertbund som ligger delvist begravet i sandet. Den øverste del af bundpladen samt den ene akse med begge hjul er synlig. Udfra opmålingen af de synlige dele har Frederik Hyttel udført en foreløbig rekonstruktion. Tilslut har Frederik eksperimenteret med at placere 'Kanon 1' på rekonstruktionen af raperten.

> Mød Frederik Hyttel her...