Ottar 1999 - 2000

I 1999 påbegyndtes byggeriet af Ottar, rekonstruktionen af det store havgående fragtskib fra Vestnorge. Under byggeriet finder bådebyggerne nogle særlige og ukendte øksespor på en bite. Værktøjssporene blev genkendt af en nordmand som sprett-telgjing. Det var en huggeteknik, især brugt til fyrretræ, og som krævede specielle økser. Teknikken efterlader et særligt mønster af hugspor, forskellig fra de teknikker bådebyggerne hidtil havde brugt. Når der 'sprettes', hugges øksen i træet i en svagt stump vinkel, bådebyggeren slapper derefter af i armen og lader øksen springe eller skære sig ud igen.

Vikingetidens værktøj

Byggeriet af Ottar gjorde bådebyggerne mere opmærksomme på at udforske huggeteknikker og værktøjsspor på originalskibene. Vi fik større bevidsthed om, at værktøj kan være udformet, slebet og brugt på forskellige måder.
Museet har i dag en omfattende samling af kopier af vikingetidens økser, høvle, bor, profilskrabere, knive, stemmejern, mejsler og hamre fra hele Norden.

Rekonstruktion af Skuldelev 1

Ottar kan ses i Museumshavnen. Rekonstruktionen har kraftige, fyldige former og mørkt-tjæret træ. Ottar er en rekonstrultion af Skuldelev 1, der var et stort havgående fragtskib. 

» Skuldelev 1 kan ses i Vikingeskibshallen...

Sprett-telgjing

I Norge kan sprett-telgjing også findes på Osebergskibet fra vikingetiden, stavkirker og huse fra middelalderen. I Danmark er der spor efter huggeteknikken på Roskilde 5 skibet fra middelalderen.

» Læs mere om Osebergskibet...