De tre forliste skibes sidste timer

Den 13. oktober 1644 sejlede de tre skibe ind i det slag, der skulle blive deres endeligt. Hvad skete der, siden det gik så galt?

Orlogsskibet Delmenhorst

Kaptajnen på Delmenhorst, Hans Knudsen, nægtede at overgive sit skib, trods det, at andre danske orlogsskibe var blevet erobret af fjenden. Han valgte i stedet at sætte skibet på grund på Lollands kyst, hvor besætningen huggede hul i bunden af skibet.

Derefter forsvarede de sig mod de angribende hollændere med støtte fra kanonild fra et landbatteri.

Først da der kun var 30 usårede mænd tilbage, reddede besætningen sig i land. Fjenden kunne ikke bjerge Delmenhorst og sendte i stedet en brander imod det, så det brød i brand og blev ødelagt.

Orlogsskibet Lindormen 

Orlogsskibet Lindormen blev ramt af den svenske brander Meerman og eksploderede og sank kort tid efter.

Det nederlandske skib Swarte Arent

Det nederlandske skib Swarte Arent forfulgte sammen med et par andre fartøjer, det større danske orlogskib Tre LøverSwarte Arent fik kæmpet sig op på siden af Tre Løver, men her kom Swarte Arent til kort over for det større skibs overlegne bevæbning, og blev som det eneste svensk‐nederlandske tab ved slaget, sendt til bunden af en bredside på klos hold.