Sejlads og forskning

Ottars forsøgsrejse repræsenterer en unik mulighed for at undersøge forskellige aspekter inden for vikingetidens søfart. Kombinationen af en videnskabelig rekonstruktion af et vikingeskib, og det 21. århundredes digitale teknologi giver besætningen muligheden for at dokumentere sejladsen og gør det muligt for os at tracke deres rute. 

Vikingeskibsmuseet ønsker at bidrage til synliggørelsen af vores fælles maritime kulturarv og til museets sejladsforskning, ved at gennemføre denne forsøgsrejse fra Roskilde til Sognefjorden. Projektet gennemføres i det rekonstruerede vikingeskib Ottar med 7-15 besætningsmedlemmer og en samlet varighed på 6 uger fra den 30. juni til den 11. august 2019. Sejladsen gennemføres udelukkende for sejl (og årer).

Hvor det er muligt, skal besætningen føre log over:

  • Sejltider og distancer for sejl og årer, i forhold til vind, tidevand m.m.
  • Sejladsmæssige forhold og rejsevilkår
  • Naturnavigation som strømforshold, landkending mv. 
  • Brug og slid ad rorvidjer

Denne dokumentation og besætningens refleksioner undervejs, vil bidrage til museets fremtidige forskning i vikingetidens søfart og maritime kultur.