6. juni 2012. Nitrox, ROV og behandlingskammer

af Jørgen Dencker, projektleder på undersøgelsen af det danske skibsvrag

Skibet 'VINA', som er base for dykkeropgaven i Femern Bælt, anvendes til daglig til så forskellige opgaver som kabellægning og -reparation, nedspuling af rørledninger, dykkeropgaver og meget andet. Skibets åbne dæk kan indrettes og tilpasses opgavens karakter. Nogen gange med store kabeltromler og en kæmpe selvkørende gravemaskine, der ligner noget, der kommer fra en anden planet, og som  graver kabelgrøften dybt ned på havbunden. Andre gange indrettes den til rene dykkeroperationer, som det er tilfældet lige nu.

Containere på dækket

På dækket står de to dykkerkurve, der fører dykkerne de 24 meter ned til skibsvraget, og fire store containere indeholdende det topprofessionelle og vanvittigt dyre udstyr, der opfylder Søfartsstyrelsens krav til off-shore dykning, som arbejdet på denne opgave er erklæret. Også dykkerne skal leve op til Søfartsstyrelsens krav, og de af marinarkæologerne, der ikke allerede var uddannet off-shoredykkere, var derfor på kursus i Sverige i efteråret 2011.
De mange containere på dækket har hver deres funktion. I én container er der værksted og luftbank til behandlingskammeret, i en anden container finder vi behandlingskammeret, som tages i anvendelse i tilfælde at dykkerne har pådraget sig dykkersyge eller man skal lave overfladedekomprimering.
I den tredje container finder vi i den ene ende kommandocentralen med plads til dykkerleder og projektleder. Dykkerledercontaineren er det absolutte omdrejningspunkt, når der dykkes på skibsvraget. I den anden ende er der kompressorer og Nitroxanlæg. Ved hjælp af Nitroxanlægget tilsættes luften, som dykkeren indånder, mere ilt, hvorved man får længere dykkertid og er mindre træt, når man kommer op. Der dykkes med 40 % ilt i stedet for de normale 21, som der er i atmosfærisk luft, som vi alle indånder.
Fra den fjerde container styres ROV’en (Remote Operated Vehicle), der er forsynet med et undervandsvideokamera. Her modtages også dykkerenes opmålinger, som lægges direkte ind på pc’en. Og så er der i øvrigt vores egen container, hvori alt udstyret fra Vikingeskibsmuseet blev pakket og sendt til Kalundborg. I Kalundborg har JD Contractor deres østlige base i Danmark. Vores container står på mellemdækket, hvor vi også har indrettet fundmodtagelsen eller Arkæologisk Værksted, som er voldsomt meget større end det, vi til daglig har til rådighed på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

> Læs mere om fundregistrering her...