Lørdag den 5. maj. Fremtidig sikring af skibsvraget

Ved siden af dykkerarbejdet på bunden, arbejder marinarkæologerne med at indsamle oplysninger om strøm- og bundforhold på fundstedet. Kortlægningen af strømforholdene og viden om sedimentssammensætningen er afgørende for valget af metode til sikringen af skibsvraget efter undersøglesen. Derfor placerer marinarkæologerne en strømmåler, der skal registrere strømforholdene den næste måned. Når strømmåleren er sat ned på bunden, tjekker teknikkerne fra JD-Contractor om den står som den skal, ved hjælp af en fjernstyret mini-ubåd - en såkaldt ROV. Ved at bruge ROV'en i stedet for dykkerer til at tjekke udstyr på bunden, sparer holdet dykkertid, der i stedet kan bruges til selve undersøgelsen af vraget.