Fredag den 11. maj. Rester af det sidste måltid ombord

Allerede i løbet af projektets første dyk fandt arkæologerne et stort kobberkar. Karret blev bjerget den 6. maj fra vragets kabysområde, hvor maden blev lavet over åben ild, på et ildsted lavet af teglsten – nærmest som en kamin. Kobberkarret er brækket i flere stykker, og bund og sider er kun fragmentarisk bevaret. Ved udgravningen af kobberkarret blev dets trælåg også fundet og bjærget. De skrøbelige genstande bliver der taget hånd om af konservator og erhvervsdykker David Gregory fra Nationalmuseets Bevaringsafdeling.
Karrets indhold vidner om, at skibsvraget repræsenterer et øjeblik i historien. I karret fandt arkæologerne resterne af den sidste suppe i form af flere kilo ben fra okse og svin. Nede i kobberkarret fandt arkæologerne også et lerkar , hvori de bedste kødstykker måske blev opbevaret til skibets officerer.