Havhingsten på sommertogt 2014

Havhingstens sommertogt 2014 startede den 6. juli og skibet vendte hjem til Roskilde igen den 26. juli. Hele rejsen kunne følges på vikingeskibsmuseets hjemmeside, hvor skibets elektroniske udstyr hvert 15. minut sendte oplysninger om, kurs, fart og position til det interaktive kort.

I de tre uger sommertogtet varede, skulle den 55 mand store besætning deles om den sparsomme plads om bord på skibet. De blev fælles om alt i dagligdag til søs: Sejlads, roning, madlavning og skafning (spisning). De sov tæt sammen, enten på skibets dæk under sejlads, eller i store fællestelte ved landgang. De skulle sejle så meget som muligt - helst i skiftende vagthold uden afbrydelser - og forhåbentlig med masser af god vind.

Kursen er sat - mod Østersøen?

Turen gik stort set ud i det blå. Besætningen havde ikke planlaget at nå en bestemt destination og der var ingen aftaler om besøg i havne. Formålet med turen var at få så mange sømil under kølen, som muligt. Det var nemlig træning af besætningen, der var hovedformålet med sommertogtet.
Kursen blev sat mod Østersøen. Her var der plads til at træne sejlads over længere stræk.

”Det er sådan, at museet har en plan om et længere togt indenfor de næste år - og til det skal vi have en besætning, der bare kan lave en stagvending i mørke med den ene hånd og med en nysmurt makrelmad i den anden hånd, for at sige det i billedsprog” siger, sommertogtets skipper Søren Rasmussen. Han var også skipper på en del af sommertogtet i 2013, og fortsætter ”Vi har haft stort held med en rekrutteringsindsats hen over vinteren og har fået mange nye medlemmer i lauget, men det betyder lige nu, at succesen har givet os et stort oplæringsbehov, som der tages fat på under sommertogtet.”

Havhingsten af Glendalough blev sejlet af et frivilligt bådelaug, der bestod af knapt 200 medlemmer og antallet er stadig stigende, fordi lauget er åbent for nye medlemmer. Det er bådelauget, der vedligeholder skibet og sejler det på jævnlige træningssejladser. Sommeren giver mulighed for lidt længere togt.

Agters - bagerst - i det lange skib befinder skipper, styrmænd og rorgængere sig. På Havhingsten kaldes de ikke 'officerer' og området de styrer skibet fra hedder ikke 'Broen', men 'løftingen'. De er også på træningstur: De nye navigatører skal øve sig og have praktikken med at navigere til søs ind på rygraden. Skipperaspiranterne skal have Havhingste-timer i søfartsbogen, og mon ikke rorgængeren er på udkig efter en plads som fremtidens styrmand?

Intet er statisk på Havhingsten, undtagen det gode humør og den helt særlige lyst til at håndtere det store skib med den helt særlige historie til perfektion.

Følg med på hjemmesiden.