Maritime håndværk

Vikingeskibsmuseet er et aktiv eksperimentalarkæologisk forskningscenter, med mere en 30 års erfaring med at bygge og sejle rekonstruktioner af arkæologisk skibsfund. Det er også et tværfaglig arbejdsmiljø, hvor eksperter fra mange forskellige fag, samarbejder om at udforske skibe og søfart i fortiden. Dialogen mellem arkæologer, skibsrekonstruktører, historikere og håndværkere er centralt placeret i museet arbejde. Disse nutidige håndværkere, anvender deres evner og instinktive forståelse af materialer og håndværksprocesser til rekonstruktion af både og skibe.

Arbejdet som udføres på værftet findes på to niveauer. På den ene side, har håndværkernes indsats et materielt resultat: Træ bliver kløvet, hugget og høvlet, reb bliver lagt, jern bliver udvundet og smedet, uld bliver spundet, og, del for del, bliver et skib til. Men arbejdet indeholder også en immateriel dimension. De processer, som bliver udført af håndværkerne, giver genlyd af processer som har ekkoet gennem århundreder, og repræsenterer noget centralt: Vores immaterielle kulturarv.

Immaterielle kulturarv

Traditionelt museumsarbejde har i længere tid gået ud på at bevare og udforske den materielle kulturarv. Genstand bliver fundet under udgravninger, analyseret, konserveret og udstillet.  Dermed beriger de, vores forståelse af de fysisk aspekter af livet i fortiden: De huse folk boede i, de skibe de sejlede med, det tøj de havde på, og de produkter de fremstillede. Den immaterielle kulturarv handler på den anden side om alt det, som man ikke kan placere i en udstillingsmontre – de traditioner, teknikker, sociale kutymer/skik, og sprog, specielt til hver kultur. I 2003 lavede UNESCO udkastet til ’Konvention til sikring af den immaterielle kulturarv’. Et af de områder der lægges vægt på, under den immaterielle kulturarvs banner, er det traditionelle håndværk: Det maritime håndværk, som bliver udført på museets bådeværft, er en perfekt eksempel på dette.

Maritime håndværk i praksis

Byggeriet af et skib, kan betragtes som kernen af et meget større produktionsnetværk, hvilket involverer utallig materialer, processer og håndværks-specialister. Både- og skibsfund, samt deres rig, nagler og sejl, er allesammen rekonstrueret så nøjagtigt som muligt, ved brug af de rigtig materialer, og værktøj som er baseret på fund fra samme periode som fundet. De projekter som bliver udført på museets bådeværft, repræsenterer derfor en levende, nordisk håndværkstradition, som har sin rødder i fortiden, men som holdes i liv af den nutidig generation af håndværkere.

Du kan læse mere om deres arbejde ved at klikke på menuen til venstre.