Drivkvasen er malet med linoliemaling fra Wolf's linolie og tjærefabrik. Fribordet er gråt, rangjorden er grøn ogf det opstående er hvidt

Indvendigt er det opstående malet med den samme grå som fribordet er. Rufsiderne er hvide og ruftaget er grønt. Dækket er smurt med linoliefernis.

Vi har valgt at fremstille alle rundholterne af rødgran fra Tisvilde Hegn. Fordi gran er lettere end fyr og lærk, og stadigvæk stærkt nok til en rig i denne størrelse. 

Denne gran er jævntvokset og tætvokset og er udvalgt i skoven i næsten samme dimension som det færdige emne. Derfor kan barken stadig ses nogle steder - det er et tegn på kvalitet.

Jo mere tætvokset gran er, jo stærkere er det. Gran er som regel mere hurtigvokset i starten og langsomvokset lige under barken. Og da gran kun har kerneved kan den benyttes helt ude under barken.