Maritime Culture of the North

Livet ved kysten og udnyttelsen af de marine ressourcer i Norden og naboområderne langs Østersøen og Vesterhavet har igennem årtusinder affødt materiel kultur og kulturelle mønstre der er værd at undersøge og dokumentere. Med den videnskabelige skriftserie Maritime Culture of the North bidrager Vikingeskibsmuseet til udforskningen af den nordiske fortids maritime kultur.

Nedenfor følger præsentationer af de hidtil fire udkomne bind i serien

Bind 1-4

I 1983 udgav Vikingeskibsmuseet under redaktion af Niels Lund en kommenteret udgave af Ottar og Wulfstan – to rejsebeskrivelser fra vikingetiden (en engelsk udgave, Ohthere & Wulfstan, fulgte i 1984). Disse rejsebeskrivelser stammer fra en tekst, som den engelske konge Alfred omkring 890 lod indsætte i sin egen oversættelse af en senromersk, kristen verdenshistorie (Orosius). Dermed hører Ottars og Wulfstans beretninger til de ældste kilder til Skandinaviens geografi og giver desuden det ældste skriftlige belæg for en række nordiske stednavne. 

Siden da er der fremkommet vigtige arkæologiske fund og indhentet erfaringer med rekonstruktion af skibsfund, der kan kaste nyt lys over denne vigtige historiske kilde. Vikingeskibsmuseet har længe ønsket at nyudgive rejsebeskrivelserne og besluttede forinden, at afholde to seminarer om Ottars rejsebeskrivelse og Wulfstans rejsebeskrivelse. Seminardeltagerne var de forskere, der ville kunne bidrage til en dybere indsigt i teksten og dens kulturhistoriske baggrund. 

Det første seminar gennemførtes 9.-10. maj 2003 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde som et internationalt, tværfagligt seminar under titlen: Ohthere’s Voyages – an interdisciplinary seminar. 

Seminaret tog udgangspunkt i beskrivelsen af den nordnorske vikingehøvding Ottars rejser langs den norske kyst ind i Hvidehavet og ned gennem de danske farvande til Hedeby. I forening med den oversatte og kommenterede kildetekst dannede seminarets manuskripter grundlaget for en tværfaglig antologi på engelsk om Ottars rejseberetning: 

‘Ohthere’s Voyages. A 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context’ redigeret af Janet Bately & Anton Englert. Maritime Culture of the North 1. Roskilde 2007, 216 sider. ISBN 9788785180476. Bogen er udgivet af Vikingeskibsmuseet. Bogen er udgivet med støtte fra Nordea Danmark-fonden og Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond.    

Det andet forskningsseminar fandt sted 24.-25. september 2004 på det tidligere svenske tøjhus i Wismar under titlen: Wulfstan’s Voyage. New light on Viking-Age Seafaring within the Ethnic Geography of Mare Balticum. Som eksperimentelt bidrag til seminaret gennemførte bådelauget omkring museets Skuldelev 1-rekonstruktion Ottar en forsøgsrejse fra Hedeby til Gdansk. 

Vikingeskibsmuseet har udgivet seminarindlæggene fra Wismar under titlen: 

‘Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard’ redigeret af Anton Englert & Athena Trakadas.
Maritime Culture of the North 2. Roskilde 2009, 374 sider. ISBN 9788785180568.

Både seminaret og bogen om Wulfstans rejse og dens kontekst var et fællesprojekt mellem Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern i Schwerin, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas i Leipzig, Römisch-Germanische Kommission i Frankfurt am Main og Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung i Wilhelmshaven. Bogen er udgivet med støtte fra Fritz Thyssen Stiftung, Cologne, Nordea Danmark-fonden, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.  

‘Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain. A personal account’ ved Ole Crumlin-Pedersen. Maritime Culture of the North 3. Roskilde 2010, 184 sider. ISBN 9788785180056. Bogen er udgivet af Vikingeskibsmuseet. Bogen er udgivet med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Nordea-fonden, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond, Knud Højgaards Fond og Velux Fonden.                                                               

Half a century ago, archaeology entered a new field of work with the excavation of ancient ships found under water. A new discipline emerged: maritime archaeology. In this book, Ole Crumlin-Pedersen, the Danish pioneer of maritime archaeology, gives a fascinating overview of more than forty years of work. 

Beginning with the natural conditions for seafaring, the author explains the evolution of basic water craft into those plank-built, sail-carrying ships which enabled the seaborne activities of the Viking Age and the following medieval period, concluding with case studies of the maritime cultural landscape of Roskilde Fjord and the ship as symbol. The themes of this volume were first presented in six Rhind Lectures for the Society of Antiquaries of Scotland in Edinburgh in 2008.

  


'Viking-Age War Fleets. Shipbuilding, resource management and maritime warfare in 11th-century Denmark' ved Morten Ravn. Maritime Culture of the North 4. Roskilde 2016, 164 sider. ISBN: 9788785180728. Bogen er udgivet med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond og Landsdommer V. Gieses Legat.

I de skandinaviske vikingetidssamfund var skibet allestedsnærværende. Både politisk, ideologisk og økonomisk havde skibet en central rolle, og i datidens militære operationer, som er emnet for denne bog, var skib og bevæbnet mandskab grundlæggende midler til at opnå militære mål. Bogen udforsker ressourcemæssige, organisatoriske og operationelle aspekter i forbindelse med bygning og brug af skibe anvendt til krigsførelse i det 11. århundredes Danmark.