Sejl og rig

Rekonstruktionen af Skuldelevskibenes sejl og rig har været en særlig udfordring for Vikingeskibsmuseet da der kun er få spor af det bevaret i det udgravede materiale. Derfor er det nødvendigt, at inddrage sammenlignelige fund og etnologisk materiale. Her anføres den generelle problemstilling ved rekonstruktionen af sejl og rig:

Vikingeskibenes firkantede råsejl var i størrelse og form udviklet sammen med den enkelte skrogstørrelse og skibstype. Det helt centrale er den elementære balance mellem skrog, sejl og ror under sejlads op mod vinden, dvs. under bidevindsejlads.

Bliver sejlet for bredt i forhold til skroget og skrogformen, søger skibet væk fra vinden – bliver lægirig - og kan ikke krydse op mod vinden.

Bliver sejlet for smalt, løber skibet op i vinden uden at roret kan hindre det – bliver luvgirig. Rettes dette ikke, er skibet farligt at sejle med, ja ubrugligt som sejlskib.

Bliver sejlet for lavt, er skibet for langsomt, og det sejler først ordentligt når det virkelig blæser.

Bliver sejlet og masten for højt, er belastningerne for store, og der skal rebes for tidligt. Hertil skal man regne med at den enkelte skibstype er ballastet og lastet rigtigt.

Hele denne problemstilling kan nøje følges på Skuldelev 3, der ikke alene har mastesporet bevaret, men også bidevindshuller til sejlets fastgørelse forud i rælingen., og skødehuller agterude til skødets indføring. Sejlets bredde kan derfor nøje beregnes.

I vikingeskibenes efterkommere, de nordeuropæiske råsejlsbåde, kan helt identiske forhold følges. Her havde man måleregler for størrelse af mast, sejl og ror for den enkelte bådtype.

Fra vikingetid og middelalder er der fundet en del rigdetaljer som fx. blokke, vantnåle, mastestumper, rå mv. De viser i princippet og i udførelsen få variationer gennem tiden, og i forhold til de sidste nordiske råsejlsbåde i det tidlige 20. århundrede. Kombineret med den mundtlige overlevering er det er derfor muligt at udføre rigrekonstruktioner af de enkelte skibsfund indenfor ret snævre rammer.


Litteratur:

Andersen, Bent & Erik Andersen 1989: Råsejlet - Dragens Vinge. Roskilde.

Andersen, Erik 2001: Uldsejlet - forskning i lange baner. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 16, 22-29.

Andersen, Erik, Ole Crumlin-Pedersen, Søren Vadstrup & Max Vinner 1997: Roar Ege. Skuldelev 3 skibet som arkæologisk eksperiment. Roskilde.