Økseskaft, benredskaber og hasselnøddeskaller, der ser ud, som om, de var knækket i går.

Den undersøiske boplads ved Orehoved Havn ud for Falsters nordkyst, har vist sig at være et helt unikt bopladsfund fra den ældre stenalders Kongemoseperiode, dateret til 8.000 før nu. De store forekomster af sjældent fundne genstande af organisk materiale skyldes de helt exceptionelle bevaringsforhold.

Bevaringsforholdene under vandet er så gode, at arkæologerne kan afdække vidnedsbyrd om stenalderfolkets dagligliv. Det er næsten uvirkeligt at holde et 8.000 år gammelt økseskaft eller se dyreknogler med tydelig spor efter stenalderhåndværkerens arbejde og hasselnøddeskaller, der ser ud, som om, de var knækket i går.

 

Arkæologerne har indtil nu vidst ganske lidt om netop denne periodes kystbosættelse, fordi bopladserne ligger under vand. Derfor kan udgravningen af denne plads fylde hullerne i vores viden om stenaldermenneskenes udnyttelse af det omgivende miljø og ressourcer.