Hvorfor hedder orlogsskibet DELMENHORST?

Delmenhorst – et orlogsskib i den dansk-norske fællesflåde.

Trods det, at skibets navn, Delmenhorst ikke klinger så dansk, så var skibet en del af den dansk-norske fællesflåde under Christian 4.

Foruden at være ”Af Guds Nåde Konge af Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken” var Christian 4. også ”Greve udi Oldenburg og Delmenhorst”.

Orlogsskibet var dermed navngivet efter kongens grevskab, beliggende tæt ved Bremen i det nuværende Tyskland.