Seneste bogudgivelse

The Oseberg Ship. Reconstruction of form and function’ af Vibeke Bischoff. Ships and Boats of the North, Volume 9 & Norske Oldfunn, Volume XXXIV. Roskilde 2023. 294 sider. ISBN 978-87-85180-77-3.

Bogen er udgivet med støtte fra: Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Eilif Holtes Allmennyttige Fond, Landsdommer V. Gieses Legat og Slots- og Kulturstyrelsen.        

Osebergskibet fra 820 AD er verdens bedst bevarede vikingeskib, overdådigt udsmykket med udskæringer i forstævn og agterstævn. Derudover er det det ældst bevarede nordiske skib med klare spor efter sejl og rig. Men skibets tilsyneladende spinkle konstruktion har lige siden det blev udgravet i 1904 i en gravhøj lidt nordøst for Tønsberg i Norge, været omdiskuteret. For var Osebergskibet udelukkende bygget til at udstråle magt og rigdom? Og var det kun bygget til sejlads i indre og rolige farvande? Eller er det et teknisk overlegent skib, bygget til havsejlads i al slags vejr? En fuldskala rekonstruktion af skibet, bygget ud fra det originale skib som det står opstillet i museet Vikingeskibshuset i Oslo, viste sig at mangle kritiske sejlegenskaber. Det sejlede sig selv ned i 1987.

I denne bog redegør Vibeke Bischoff for, gennem omfattende opmålinger, scanninger, analyser og med en helt ny rekonstruktion – både som model og i et nyt fuldskalaskib - at Osebergskibet er en gennemtænkt, stærk konstruktion på et meget højt teknisk niveau. Vibeke Bischoff arbejde viser, at Osebergskibet ikke kun er et storslået symbol på magt og rigdom, men også et unikt sejlskib – en afgørende repræsentant for nordisk skibsbyggeri og søfart i vikingetiden.