Torsdag den 10. maj. Dobbelt blok og stangkugler

Marinarkæologerne har nu fundet flere dele fra skibets rigning. Det drejer sig blandt andet om jomfruer og, som i dette tilfælde, en utrolig velbevaret dobbeltblok. Mere uhyggeligt er fundet af de såkalte 'stangkugler' - to kanonkugler med en svær jernstang i mellem, der med denne særlige udformning var særlig velegnet til at skyde skibenes rigning i synder og på den måde sætte dem ud af spillet.