Smeden

Jern er nok ikke det første materiale man kommer i tanke om, når der tales om vikingetidens bådebygning. Ikke desto mindre, har de klinkbyggede både og skibe fra den den gang, samlet ved hjælp af både træ- og jernnagler, og det betyder af smedens arbejde var en afgørende del af bådebygningsprocessen. Her på museet, arbejder smeden i tæt samarbejde med bådebyggerne, når han skal fremstille de nagler og klinkplader, som skrogene er holdt sammen med. Der har været gjort flere fund af jernnagler fra arkæologiske udgravninger. Ved nogle skibsfund er naglerne rustet væk, men faconen og størrelsen af de huller, som er efterladt i plankerne, samt plankernes tykkelse, kan være nok til at smeden kan rekonstruere dem.

Jernudvinding

Før naglerne kan smedes, skal selve jernet fremstilles.I vikingetiden og middelalderen var jern, som blev produceret i Danmark, for det meste udvundet af myremalm. Det naturligt forekommende materiale blev samlet fra moser og smeltet, for at udvinde jernet. Udvinding er en lang og kompleks proces. Malmen skal først ristes, og bagefter bliver den knust. Så hælder man malmen over i en slagge-aftapningsovn, med skiftende lag af kul in dimellem. Så bliver ovnen tændt. Varmen fra ovnen får jernet til at udskille sig fra de resterende affaldsprodukter. Jernet skal renses og foldes, for at fjerne de sidste urenheder, før smedning af barre og til sidst, nagler, kan begynde.

Udvinding og smedning er processer som har et højt materialeforbrug. Der kræves ca. 20 kg myremalm for at lave 3-4 kg jern. Mange tons brænde er også nødvendig, for at fremstille den trækul, der skal til for at forsyne ovnen og essen. Når du ser smeden stå og smede nagler ved essen ovre på museumsøen, er det derfor vigtigt at huske på, at det kun er den allersidste fase af en lang og kompliceret kæde af produktion.

Forbrug og forskning

Der skal mange nagler til, at holde et skroget sammen. Den lille 7.7 meter lange Gislingebåd har ca. 450 nagler, mens den 30 meter lange rekonstruktion at langskibet, Skuldelev 2, indeholder næsten 8000 nagler. Holdbarheden af jernnagler i vores både- og skibs-rekonstruktioner bliver analyseret løbende, og der laves dokumentation hver gang nagler skal udskiftes.