Skibet 'VINA's åbne dæk kan ved hjælp af specielt indrettede containere fuldstændig tilpasses opgavens karakter og opfylder til fulde de særlige behov den marinarkæologiske undersøgelse fordrer.