To krigsskibe på bunden af Femern Bælt

Marinarkæologerne skal foretage undersøgelser på to skibsvrag. Det ene vrag ligger i tysk farvand ca. 3 km nord for Puttgarden. Der er sandsynligvis tale om det danske orlogsskib ”Lindormen”, som sank i oktober 1644 under et søslag med en svensk-hollandsk flåde. Positionen for vraget har været alment kendt gennem en årrække og arkæologerne venter derfor, at det er delvist plyndret af sportsdykkere.
Det andet skibsvrag, som ligger i dansk farvand ca. otte km syd for Rødby, har været omgærdet med de største hemmelighedsforanstaltninger siden opdagelsen ved forundersøgelserne i 2008. Dermed er det lykkedes at holde skibets eksistens og position ukendt. Marinarkæologerne kom hermed plyndringer i forkøbet og venter på den baggrund at kunne gøre flere interessante fund.

Om de to vrag stammer fra samme søslag eller fra to forskellige vides endnu ikke.

Begge vrag er beskyttet af henholdsvis den danske og den tyske lovgivning og skal derfor undersøges nøjere, så myndighederne kan afgøre, hvordan fundene sikres bedst muligt for eftertiden.