Ravamuletten, der aldrig blev færdig

Udgravningen af den undersøiske stenalderboplads har givet arkæologerne noget helt særlig sjældne fund.
Stor var jublen, da en stor ravklump kom med en af marinarkæologerne op fra bopladsen:

”Hold-nu- op! Hold-nu-op!” Råbet afbryder den daglige opdatering fra projektleder Morten Johansen. ”Den er jo kæmpe stor”, gjalder det ned i telefonen. Råbet går tydeligt igennem, selvom telefondækningen fra marinarkæologernes arbejdsflåde ud for kysten i Storstrømmen får det til at knase og suse.

”Det er en ravklump på størrelse med et hønseæg - den er lige kommet op!  Og er den er forarbejdet med tydelige indridsninger og et boret hul, jeg kan ikke tale mere nu - jeg sender billeder!”

Hvorfor amuletten aldrig blev gjort færdig får vi ikke svar på, men det stigende havniveau oversvømmede bopladsen ganske kort efter den periode, hvor arkæologerne ved den var i brug.

Ganske kort tid efter dukkede den første mennesketand op - det øget håbet om at finde bopladsens begravelser og få ny viden om stenalderens forhold mellem de levende og døde.