Den klinkbyggede åbne båd – tradition, brug og vedligehold

3 dage - fredag den 5. april til søndag den 7. april 2024

Der er fokus på basal kystformidling, herunder roning i skærmet farvand, fiskeri og tilberedning af mad knyttet til kysten.

Kurset skal endvidere give en basal indføring i at håndtere, forstå og formidle de klinkbyggede både.

På kurset arbejdes der med vedligehold, småreparationer, knob og knuder, tovværk, reblære, navn og benævnelser, rigning af båd og materialeforståelse.

Der gives med afsæt i museets bådsamling en basal indsigt i den klinkbyggede båd og dens kulturhistorie.

Der er desuden fokus på adgangsforhold, friluftsliv og grundlæggende kystformidling.

Praktisk information

Ønsker man ikke at tage den fulde uddannelse, er det muligt at vælge sig ind på enkelte moduler. For at komme ind på kurserne på instruktør og vejlederniveau skal man have bestået en prøve svarende til det lavere rangerende niveau.

Pris: 5.900 kr.

Tilmeldingsfrist: 27. marts

Kurset giver følgende kompetencer:
 • Basal viden om knob, knuder og taklinger.
 • Kompetence til at splejse på et grundlæggende niveau.
 • Kendskab til rebslagning og forskellige former for reb. Kursisten har været med til at slå tov.
 • Basal Indsigt i småreparationer og vedligehold af den klinkbyggede båd.
 • Basal materiale- og håndværksforståelse.
 • Erfaringer med at ro en klinkbygget båd og kendskab til ro-terminologien. Roeren kan på et grundlæggende niveau håndtere en jolle under hensynstagen til vind, vejr, udstyr og miljø.
 • Kendskab til den klinkbyggede båd og dens traditionelle brug.
 • Fået en grundlæggende indføring i sikkerhed på vandet.
 • Erfaringer med at ro og kendskab til terminologien i tilknytning hertil.
 • Kendskab til traditionelle bådtyper fra Oldtiden og frem til i dag.
 • Bådens form og konstruktion. Herunder navn og benævnelser på den klinkbyggede båd.
 • Adgangsforhold til landskabet.
 • Grundlæggende kompetencer inden for friluftslivet.

» Læs mere Kystvejleder uddannelsen og de enkelte kurser i studieplanen...