Bove af Borup

Ca. 5 km nordvest for Randers ligger den lille landsby Borup. Stednavne, der ender på -rup, -strup og -drup, er afledt af ordet torp. Stednavneforskere mener, at byer med sådanne navne er grundlagt i slutningen af vikingetiden. Netop i Borup har man på en runesten måske fundet grundlæggeren af byen omtalt. Stenen dukkede op så sent som i 1995 i forbindelse med arbejde omkring kirkens fundament, hvor den som så mange andre runesten lå som tærskelsten under norddøren.

Runestenens tekst

Da stenen blev befriet fra fundamentet, kunne man læse teksten i sin helhed: “Asi (Æsi) rejste denne sten efter Thorgot, sin fader, Boves søn, den bedste [?] thegn”. Det er meget sandsynligt, at den Bove, der omtales på stenen, har grundlagt byen – Boves torp. Her har ligget en vandmølle, og andre bebyggelser i sognet støtter op om teorien om, at Borup i sin tid har været et stormandssæde. Samtidig bemærker man også på denne sten at navnet Thorgot går igen, som måske peger på en forbindelse til den magtfulde Thrugotfamilie. Stenen står i våbenhuset.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Her finder man fire runesten i forbindelse med Ålum Kirke, og tre af dem er rejst for unge mænd afgået ved døden i utide.

► Læs mere om Ålum Kirke her

To runesten på kirkegården. Den ene bærer indskriften "Tove rejste denne sten efter sin mand Tomme, (en velbyrdig) thegn.

 Læs mere om Øster Bjerregrav her

Her finders en runesten i selve kirken. På stenen står "Toke smed rejste denne sten efter Revle, søn af Esge Bjørns søn. Gud hjælpe hans sjæl."

► Læs mere om Grensten Kirke her

Jagten på runesten på Randersegnen kan passende starte på museet i Randers, hvor ikke mindre end fem runesten er samlet.

► Læs mere om Museum Østjylland her

Runesten ved Randers- Mariager landevejen, hvor en sidevej mod vest fører ind til herregården Kjellerup.

► Læs mere om Kjellerup her