Har du gjort et fund?

Fortidsminder over 100 år gamle skal anmeldes

Finder du et skibsvrag eller andet fortidsminde, som er ældre end 100 år (regnet fra forlistidspunktet), skal du anmelde fundet til det stedlige marinarkæologiske museum. Du må ikke fjerne eller forandre noget. (Museumsloven § 28 a og § 29 g).

Sørg for at få en god positionsangivelse. Brug GPS’en i din mobiltelefon, benyt landkendinger eller efterlad en bøje til markering af findestedet.

Beskriv dit fund med egne ord. Tag fotos og lav eventuelt en tegning eller skitse.

Forsøg ikke at bjærge skrøbelige genstande uden ekspertbistand. Genstande fundet i havet, især genstande af organisk materiale, skal holdes gennemvåde indtil en konservator kan overtage behandlingen af dem. 

Måske er fundet allerede kendt. Det kan du selv tjekke på Kulturstyrelsens online database. Husk at tilvælge "ikke fredede fortidsminder". Vi vil dog også gerne have oplysninger om ændrede forhold på de kendte fortidsminder.

» Fund og Fortidsminder

Er du bidt af marinarkæologi og vil gerne lære mere? Dansk Sportsdykker Forbund afholder introduktionskurser i marinarkæologi for sportsdykkere.

» Dansk Sportsdykker Forbund