Metoder til lokalisering af undersøiske bopladser og skibsvrag

Inden for marinarkæologien anvender man forskellige metoder til at finde vrag og stenalderbopladser.

Fritliggende genstande, der rager op over havbunden kan registreres med side scan sonar - et ekkolod, der kan se til siderne.

Vrag og bopladser, der er dækket af aflejringer, kan afsløres med et magnetometer eller et penetrerende ekkolod, som både kan identificere geologiske lag og enkeltobjekter, der er begravet under havbunden.

Den nuværende havbund kan kortlægges i stor detaljeringsgrad med et multibeam- eller flerstråleekkolod, der sender lydbølger ud i mange retninger på samme tid.

På lavt vand kan skibsvrag og faste konstruktioner afsløres ved hjælp af luftfoto; enten ved studier af offentligt tilgængelige fotos eller ved observationer og optagelser gjort til lejligheden fra fly eller drone.

Samarbejde med lokalkendte folk, dykkere og andre brugere af havet er også meget vigtigt, fordi de ofte har stor viden om vrag eller bopladser.

Side scan sonar

Side-scan sonaren består af en transducer, der enten er monteret på bådens bund eller slæbes efter et fartøj. Når de udsendte lyde rammer havbunden eller en genstand i vandet, bliver de kastet tilbage. Den tid lyden er om at tilbagelægge afstanden viser, hvor genstanden ligger, og styrken af det tilbagekastede signal siger noget om materialets hårdhed. Resultatet ses på en skærm eller skriver på skibet, hvor det nu er muligt at identificere vrag, fiskestimer og forskellige bundtyper.

Magnetometer

Magnetometeret måler det aktuelle magnetfelt på havbunden, og hvis det passerer store jerngenstande, ændres magnetfeltet i forhold til det omgivende niveau. Magnetometeret registrerer ændringerne, der vises på en skærm eller en skriver i skibet. Magnetometeret slæbes altid efter skibet for at undgå elektromagnetisk påvirkning.

Penetrerende ekkolod

Det penetrerende ekkolod udsender lydbølger ned mod havbunden. Forskellige systemer arbejder i forskellige frekvensområder, alt efter om målet er høj opløsning eller dyb penetration. Signalerne sendes tilbage mod havoverfladen, når de støder på forskellige lag. De tilbagesendte signaler optages af en modtager, der registrerer den tid, signalerne har været om at nå fra havoverfladen ned til det givne lag og tilbage igen. Resultatet vises på en computerskærm.