Sejlads og forskning 

Skjoldungens forsøgsrejse repræsenterer en unik mulighed for at undersøge forskellige aspekter inden for vikingetidens søfart. Kombinationen af en videnskabelig rekonstruktion af et vikingeskib, og det 21. århundredes digitale teknologi giver besætningen muligheden for at dokumentere sejladsen og gør det muligt for os at tracke deres rute. 

Hvor det er muligt, skal besætningen føre log over:

  • Sejltider og distancer for sejl og årer, i forhold til vind, tidevand m.m.
  • Rejsevilkår for den moderne besætning
  • Sejladsmæssige forhold og rejsevilkår, som vikingerne og Skuldelev 6 kom ud for på den kystnære sejlads fra Sognefjorden til Roskilde Fjord
  • Brug og slitage af uldsejl, basttov, hudreb mv. skal dokumenteres undervejs

Denne dokumentation og besætningens refleksioner undervejs, vil bidrage til museets fremtidige forskning i vikingetidens søfart og maritime kultur.