Vidjer bliver hentet i skoven

Vidjer bliver lavet af små birketræer med en stamme på cirka 5 cm i diameter. Vidjen holder sideroret på plads på et skib. De fungere som et tovværk der sider igennem roret og ind igennem siden af skibet, og så sættes vidjen fast rundt om spantet inde i skibet. Roden af træet sidder på ydersiden af roret, og bruges som en modhager på vidjen, og på den måde holder roret fast på skibet.

Træet vrides og snoes

I skoven bliver de små birketræ nøje udvalgt, både efter tykkelse, antal af knaster og på længden. Når det rette træ er fundet, skal stammen vrides sådan at fibrene i træet løsnes, så de bliver bløde og medgørlige. Der bruges mange kræfter og hænder på at få vriddet stammen til en vidje som kan bruges til at holde roret fast.

Når vidjen er snoet og blevet vriddet til en form for tovværk, bliver det bundet og taget med tilbage på værftspladsen.

Ny vidje?

En vidje kan cirka, alt efter hvor godt træet er og længde på sejladsen, holder til 7 døgns sejlads. Besætningen har flere vidjer med, når de stævner ud på sejlads. Når vidjen begynder at være slidt, bliver den skiftet. Det er nemmeste at skifte vidjen i havn, da det kræver meget plads at skifte vidjen.

Findes der bedre moderne løsninger?

Der findes også mere moderne løsning på at sætte sideroret fast på. Denne løsningen kunne være lavet af nylon. Problemet med nylon er at materialet er meget stærkt. Det er særligt udfordrende hvis skibet støder på grund, og roret derved rammer havbunden. Nylon vidjen holder, men i stedet for at vidjen går i stykker, går hele roret i stykker. Det er derfor bedre at bruge vidjer lavet af træ, fordi det er nemmer at skifte en træ vidje end at skifte hele roret.

Styresystem sideroret

Begreber som 'vikingeskib' og 'det nordiske, klinkbyggede skib' dækker et utal af skibs- og bådtyper bygget til forskellig tid og på forskellige steder i Skandinavien. Til denne skibstype hørte et bestemt styresystem; sideroret, der sad fast ude agter på styrbords side (skibets højre side i sejlretningen).

I 1100-tallet blev et nyt rorsystem opfundet i Nordeuropa. Det var stævnroret, der blev monteret på agterstævnen. I Danmark blev sideroret dog først for alvor udkonkurreret af stævnroret i begyndelsen af 1300-tallet.

Se filmen om hvordan vidjerne bliver hentet i skoven