De hedenske barbarer

En præst fra York, kaldet Alcuin, skriver til kongen i Northumbrien efter de første vikingeangreb mod Lindisfarne kloster i 793. Han er bekymret for sin by, sin kirke og land. Han skriver: "Hvad betyder denne blodregn under fasten i st. Peters kirke i byen York, som faldt truende fra taget mod nord, selvom himmel var skyfri. Kan det forventes, at hævnen af blod vil komme fra nord".

  • Diskuter årsager til, at gejstlige over hele Europa beskriver vikingerne som grusomme og blodtørstige.
  • Er det blot fordi, de var vikingernes ofre?
  • Forestil dig, at du levede i vikingetiden og var munk i klosteret ved Glendalough. Skriv en side I jeres klosterannal om den dag vikingerne kom. Overvej, hvad der var vigtigt for dig at få med for eftertiden.

De hedenske barbarer

Denne opgave indeholder arbejdsspørgsmål og værktøjsark.

Opgaven omhandler emner som:

  • Mødet med vikingerne
  • Kilder til mødet med vikingerne
  • Kildekritik
  • Mellem fortid og nutid

Følgende temaer og historiske steder kan være med til at løse opgaven:

Eleverne kan selv finde fremstillinger af vikinger fra forskellige tider eller kontekster (eller find selv eksempler herpå). Det vil være muligt herudfra at diskutere, hvorfor man til forskellige tider og i forskellige situationer beskriver vikingerne forskelligt.

Opgaven kan indgå i et tværfagligt forløb mellem historie og dansk. Den kan evt. kædes sammen med udvalgte dele af opgaverne runer og historier ombord i et emne om historiefortælling og skriftlige kilder til vikingetiden. De kan arbejde med kategorierne: Hvem handler historien om? Hvor foregår den? Hvordan skal den begynde?

Opgaven er tænkt både til folkeskolen og gymnasiet. Opgaven kan kombineres med andre opgaver fra Havhingstens hjemmeside. Eksempelvis: Hvem skriver historien, Vikingerne i England og Da danerne blev kristne.

Fag: Historie, dansk Kristendomskundskab (Religion).

Niveau: Folkeskolen 4. -10. klasse og Gymnasiet.