Vikinger i Irland

Da vikingerne kommer til Irland i 795 møder der dem et land og en befolkning, som har været kristne i over 350 år. Målet var i første omgang de velhavende klostre med deres kirkeskatte. Men historien handler om meget andet end røvere og banditter. I det følgende har vi samlet de opgaver, som omhandler Irland. Mange af opgaverne indgår også i andre sammenhænge her på hjemmesiden.

Opgaver

 • Hvorfor tager vikingerne til Irland i begyndelsen? Og ændrer det billede sig I løbet af vikingetiden? Hvordan?
 • Er irland et samlet rige?
 • Var vikingerne en samlet gruppe i Irland?
 • Hvordan organiserer vikingerne sig i et land bestående af mange småkongedømmer?
 • Hvilken rolle spiller vikingerne i de interne stridigheder?
 • Hvad betyder vikingernes tilstedeværelse for Irland? Er mødet med vikingerne kun negativt som det er beskrevet I bl.a. de irske Annaler?
 • Hvilke kilder har vi til Vikingernes tilstedeværelse I Irland? Giver de alle det samme indtryk af vikingernes væsen? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Diskuter om der er forskelle på Vikingernes "integration" i Irland og i England. Og hvorfor.
 • Hvad er en "Longphort"?
 • Sammenlign Dublin med vikingebyer I England og I Skandinavien. Er der ligheder og forskelle?
 • Hvilken betydning får Dublin I Irland; for den internationale handel, for lokalområdet, for kongemagten?
 • Forestil dig, at du levede I vikingetiden og var munk I klosteret ved Glendalough. Skriv en side I jeres klosterbog om den dag vikingerne kom. Overvej, hvad der var vigtigt for dig at få med for eftertiden. Ville du skrive det samme, hvis det var din private dagbog?