GIS og kortlægning

Geografiske informationssystemer (GIS) er computerprogrammer beregnet til kortlægning og analyse af geodata; det vil sige data der kan stedfæstes. I denne opgave skal du bruge et GIS til at analysere Havhingstens observationer fra togtet til Dublin. Der findes flere forskellige gratis GIS-programmer på Internettet.

  • Importér sejladsdata i dit GIS-system. Kortlæg sejladsen (måske får du brug for at manipulere kolonnerne med længde og bredde til et format som dit GIS kan arbejde med). Find og download eventuelt et passende gratis baggrundskort fra Internettet.
  • Find og fjern fejlbehæftede data. (Tip: søg på umulige værdier; for eksempel kurs>360° eller bredde>90°). Vær opmærksom på, at det ikke behøver være hele observationen der er fejl på. For eksempel kan vindmåleren godt stå af uden at der behøver være fejl på de øvrige målinger. (Kan naturligvis også gøres i et andet program inden import til GIS-systemet).
  • Du kan også vælge at fjerne målinger, hvor skibet ligger stille i havn.
  • Lav tematiske kort med de forskellige målte data som variabel. For eksempel et kort, der med farver viser skibets hastighed. Du kan få brug for at frasortere målinger, hvor det pågældende instrument har været ude af drift.
  • Kig på skibets spor. Er der steder, hvor det foretager uventede kurs- og/eller fartændringer? Hvad kan de skyldes? (Tip: Kig i log- og dagbøger og se, hvad der er foregået ombord på det pågældende tidspunkt).
  • Anvend GIS i løsningen af opgaverne tophastighed, roning, krydsegenskaber, vendinger og fartrosen. Giver det nye muligheder for at visualisere resultaterne?

Der er udarbejdet en række opgaver, som sigter på at analysere Havhingstens sejlegenskaber for henholdsvis sejl og årer. Eleven kan med andre ord selv gennemføre meget af den forskning, som Vikingeskibsmuseet skal i gang med efter togtet til Dublin. Opgaverne kan med fordel løses i den viste rækkefølge, og det vil være oplagt at fremlægge resultaterne i en samlet rapport til slut.

Datasættet, som skal bearbejdes udgøres af skibets geografiske koordinater (observeret ved hjælp af GPS) samt en række andre navigationsmæssige og meteorologiske målinger. Alt dette er samlet i en zippet, semikolonsepareret tekstfil Datalogger til download fra Værktøjer i opgavens højre spalte. Denne tabel kan bruges som grundlag for en masse øvelser i datavalidering, kildekritik, søgning og sortering, beregninger og kolonneopdateringer og meget mere. Opgaverne kan alle med fordel løses ved hjælp af regneark og/eller GIS, og kan indarbejdes i bredere undervisningsforløb om for eksempel GPS-systemet, statistik og kartografi.

GIS og kortlægning er et oplæg til løsning af de øvrige opgaver ved hjælp af GIS, men lægger også op til fremstilling af tematiske kort og andre analyser af de målte data. Problematisér eventuelt GPS og overvågningssamfund på baggrund af de oplysninger om og tolkninger af begivenhederne ombord, som man kan udlede af GPS-sporet.

Fag: Matematik, fysik, geografi, almen studieforberedelse

Niveau: Gymnasiet