Havhingstens tophastighed

Her skal du finde ud af, hvor hurtigt Havhingsten egentlig kan sejle. Download, udpak og åbn navigationsdata fra togtet. Gennemse tabellen og find den absolutte tophastighed målt under hele togtet eller på en bestemt etape.

  • Kildekritik: Hvad kan man sige om den målte tophastighed? Er det en øjebliksmåling, som måske kan skyldes GPS'ens unøjagtighed eller at skibet og dermed GPS-antennen kastes fremad i en bølge? Analyser hastigheden i sekunderne eller minutterne før og efter tidspunktet for tophastigheden og se om det er realistisk, at den reelt afspejler skibets hastighed.
  • Prøv at midle farten over for eksempel 15 sekunder. Hvad er tophastigheden nu?
  • Ved hvilken vindstyrke og sejlføring sejler skibet hurtigst?
  • Eller omvendt: Hvad er tophastigheden i forskellige vindstyrker og ved forskellig sejlføring?

Man siger som tommelfingerregel, at en deplacementsbåd (en båd, der ikke planer ovenpå vandet) har en teoretisk tophastighed (Vmax) i knob, som er afhængig af dens vandlinjelængde (Lvl) i fod efter denne formel:

Vmax = 1,34*√Lvl

  • Hvad er Havhingstens teoretiske tophastighed?
  • Hvordan passer det med den målte tophastighed på togtet?

Havhingstens tophastighed

Der er udarbejdet en række opgaver, som sigter på at analysere Havhingstens sejlegenskaber for henholdsvis sejl og årer. Eleven kan med andre ord selv gennemføre meget af den forskning, som Vikingeskibsmuseet skal i gang med efter togtet til Dublin. Opgaverne kan med fordel løses i den viste rækkefølge, og det vil være oplagt at fremlægge resultaterne i en samlet rapport til slut.

Datasættet, som skal bearbejdes udgøres af skibets geografiske koordinater (observeret ved hjælp af GPS) samt en række andre navigationsmæssige og meteorologiske målinger. Alt dette er samlet i en zippet, semikolonsepareret tekstfil Datalogger til download fra Værktøjer i opgavens højre spalte. Denne tabel kan bruges som grundlag for en masse øvelser i datavalidering, kildekritik, søgning og sortering, beregninger og kolonneopdateringer og meget mere. Opgaverne kan alle med fordel løses ved hjælp af regneark og/eller GIS, og kan indarbejdes i bredere undervisningsforløb om for eksempel GPS-systemet, statistik og kartografi.

Tophastighed handler om sortering af og forespørgsler på data, formidling af data samt ikke mindst naturvidenskabelig kildekritik! Brug eventuelt øvelsen i et forløb om GPS-navigation. I kan bruge nogle af Internettets mange gode hjemmesider om GPS-systemets opbygning og virkemåde.

Fag: Matematik, fysik, geografi, almen studieforberedelse

Niveau: Gymnasiet