Vendinger

Når man krydser op mod vinden er det vigtigt at vendingerne er så effektive som muligt, så man ikke sætter tid til eller, i snævre farvande, driver på grund. I denne opgave skal vi finde ud af, hvor effektivt Havhingsten vender.

Download, udpak og åbn navigationsdata fra togtet. Find etaper, hvor Havhingsten har krydset mod vinden; enten ved hjælp af kortet på hjemmesiden eller ved at åbne datasættet i et GIS-program. Plot positionerne omkring vendingerne ud i et koordinatsystem og notér farten ved hvert punkt. Prøv nu at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvordan opfører skibet sig i en vending? Hvordan ser sporet ud efter henholdsvis en god og en mindre vellykket vending?
  • Hvor lang tid tager en vending? Hvor hurtigt er skibet tilbage på rette kurs? Hvor hurtigt er det oppe i fart igen på den nye kurs?
  • Hvad betyder vindstyrken for vendingens effektivitet?

Vendinger

Der er udarbejdet en række opgaver, som sigter på at analysere Havhingstens sejlegenskaber for henholdsvis sejl og årer. Eleven kan med andre ord selv gennemføre meget af den forskning, som Vikingeskibsmuseet skal i gang med efter togtet til Dublin. Opgaverne kan med fordel løses i den viste rækkefølge, og det vil være oplagt at fremlægge resultaterne i en samlet rapport til slut.

Datasættet, som skal bearbejdes udgøres af skibets geografiske koordinater (observeret ved hjælp af GPS) samt en række andre navigationsmæssige og meteorologiske målinger. Alt dette er samlet i en zippet, semikolonsepareret tekstfil Datalogger til download fra Værktøjer i opgavens højre spalte. Denne tabel kan bruges som grundlag for en masse øvelser i datavalidering, kildekritik, søgning og sortering, beregninger og kolonneopdateringer og meget mere. Opgaverne kan alle med fordel løses ved hjælp af regneark og/eller GIS, og kan indarbejdes i bredere undervisningsforløb om for eksempel GPS-systemet, statistik og kartografi.

Vendinger er en analyse af hvor meget Havhingsten taber på en vending. Opgaven kan enten løses på papir eller ruten kan tegnes som graf i et regneark, men GIS kan med fordel anvendes; for eksempel kan man lave et tematisk kort med hastigheden som z-værdi afbildet med farve eller signatur. Ved løsning på papir kan det være en fordel at omregne de geografiske koordinater til et metrisk koordinatsystem. Det er nemmest at slå ned på et egentligt krydsforsøg; se dagene 30. juli og 2. august.

Fag: Matematik, fysik, geografi, almen studieforberedelse

Niveau: Gymnasiet