Skt. Knuds Kirke

Harald Blåtands tipoldebarn, Knud den Hellige, blev i 1086 slået ihjel foran alteret i Skt. Albani Kirke i Odense af rasende stormænd og bønder. Oprøreret var opstået i protest mod skatter og afgifter, som kongen havde pålagt dem. Trækirken Skt. Albani eksisterer ikke længere, men man kan aflægge den sidste vikingekonges jordiske rester et besøg i krypten under Odenses domkirke, Skt. Knuds Kirke. I 1101 blev den myrdede konge ophøjet til helgen af paven i Rom, men han blev aldrig rigtig populær i den brede befolkning. Helgenkåringen markerede også, at Danmark nu var endeligt overgået til kristendommen og både religiøst og politisk hang sammen med resten af Europa. 

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Første gang byen nævnes i de skriftlige kilder er i et tysk brev fra 988. Her udpeges Odense som bispesæde sammen med Slesvig, Ribe og Århus, og fritages dermed for skat. Brevet understreger byens betydning på dette tidlige tidspunkt.

Læs mere om Odense her

At beliggenheden for Odense var strategisk vigtig for kongemagten understreges af, at Harald Blåtand lagde en af sine ringborge netop her.

► Læs mere om Nonnebakken her

Midt i Odense ligger Møntergården, som er en del af Odense Bys Museer. I udstillingerne Fyn – midt i verden og Byens liv får man et indblik i Fyns og Odenses historie.

► Læs mere om Møntergården her

Ifølge sagnet hvilede kong Knud sine trætte fødder her under flugten fra Jylland til Odense i året 1086.

► Læs mere om Skt. Knuds Sten her

I landsbyen Marslev, er der fundet både fine smykker, almindelige metalting og dele til sværd fra vikingetiden.

► Læs mere om Marslev her