Sebbersund

Ved stedet hvor Nibe og Halkær Bredning mødes, knap 30 km sydvest for Aalborg, var der i vikingetiden stor aktivitet. Handlende fra nær og fjern mødtes på en handelsplads her i perioden 700-1100. Håndværkere arbejdede med at forarbejde jern fra Norge og forvandle bronze, sølv og guld til smykker.

Fundene

Man har bl.a. fundet esseslagger, som er affald fra smedenes arbejde med at rense jernet, inden det kunne forarbejdes til blandt andet redskaber og våben. Håndværkerne arbejdede i grubehuse, som er små nedgravede huse, hvor gulvet er under jordniveau. To af denne type huse er rekonstrueret på stedet. Ved foden af det 36 m høje Skt. Nikolaj Bjerg har arkæologerne fundet spor efter to trækirker fra vikingetiden, og over 1000 mennesker er blevet begravet på kristen vis på gravpladsen.

En kvindegrav skilte sig tydeligt ud: kløvede stykker af granit dannede en kiste med låg. I gravens vestende var kvindens hoved placeret i en udhugget niche i en kalksten. Gravens placering under tagdryppet på kirken er ganske særlig, så arkæologer har en teori om, at hun var kirkens grundlægger. Graven er udstillet på Lindholm Høje Museet.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Stenen er særlig interessant, fordi det er den eneste runesten bortset fra Jellingstenen, der omtaler Danmark ved navn.

 Læs mere om Skivumstenen her

Aggersborg er den største af vikingetidens ringborge. Forskere mener, at borgen blev anlagt i slutningen af 970’erne, altså tidligere end de andre ringborge i Danmark.

► Læs mere om Aggersborg her

Runestenen har følgende indskrift "Thorkil satte stenen efter sin fader ... søn."

► Læs mere om Runesten i Flejsborg Kirke her

Udvendigt på kirkens våbenhus er der indmuret en runesten. "Toke, Lutaris søn, satte denne sten efter sin søn Åste."

► Læs mere om Ferslev Kirke her

På Vesthimmerlands Museum kan man se sværdet fra Næsby, der på 60 år voksede med næsten 10 cm.

► Læs mere om Vesthimmerlands Museum her