2015: Museum 2030. Genstande, udstillingskoncepter og kerneopgaver

Konferencen, der blev afholdt den 6. november 2015 på Vikingeskibsmuseet, tog udgangspunkt i museernes dilemmaer i forhold til, hvilke veje de kan gå for at imødekomme nye rammebetingelser og udefrakommende krav om 'forretnings-gørelse’/kommercialisering og øget deltager- og brugerinddragelse.
Hvordan kan museerne kvalificere de valg og fravalg, der tages, og hvor langt kan museerne bevæge sig væk fra den traditionelle museumsdrift og de genstandsbaserede udstillingskoncepter? Forskydes vægtningen på museerne fra forskning til formidling – og risikerer man derved et videnstab? Hvilke fordele og ulemper er der ved at indgå i aktiviteter, som ikke har et decideret musealt formål?

Formålet med konferencen var at afdække, hvilken betydning aktuelle valg og fravalg i denne forbindelse spiller for, hvad et museum er i fremtiden, og har derfor temaet Museum 2030: Genstande, udstillingskoncepter og kerneopgaver.

Konferencen blev arrangeret af Kulturvidenskabeligt Center RUCMUS bestående af: Roskilde Universitet, Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Museum Sydøstdanmark, Roskilde Museum, Museum Vestsjælland, Kroppedal Museum og Greve Museum.