Sejladssamråds-seminar den 25. februar 2020

Danmarks skal have et Sejladssamråd for sejlads i ro- og sejljoller. Ro- og sejljoller egner sig godt til kystsejlads, friluftsliv, fællesskab og fiskeri. Fartøjerne danner rammer for naturoplevelser og fortæller historier om livet ved de danske kyster.
Traditionen for jollesejlads går langt tilbage i tiden, og joller er den korteste vej til store natur- og friluftsoplevelser på Danmarks sunde og bælter. Jollerne danner ramme for samvær, udfordring, læring, historie- kultur- og naturforståelse.

Hvad skal der ske på sejladssamråds-seminaret?

Seminaret vil byde på en præsentation af de pioner-uddannelsesforløb, der skal afprøves i 2020, og der vil være en gennemgang af de sejladsniveauer, der er blevet udarbejdet i 2019. Derudover vil der være oplæg om Immateriel kulturarv og et indblik i alt det, der er gang i i Kystliv Holbæk. 
På seminaret skal kommissoriet for det kommende Sejladssamråd drøftes og vedtages.

» Læs mere om pioner-uddannelsesforløbet her... 

Hvorfor etablere et Sejladssamråd?

Sejladssamrådet får til formål at udvikle og understøtte en uddannelsesstruktur med fælles færdigheds- og formidlingsniveauer samt udvikle netværk mellem organisationer, foreninger, institutioner o.a. som benytter ro- og sejljoller og understøtte den maritime kulturhistorie.

Målet er på sigt at få flere mennesker ud på vandet, ved at gøre kendskabet til at håndtere ro- og sejljoller tilgængeligt for nye brugergrupper og ikke-eksperter. Samrådet henvender sig derfor blandt andet til grundskoler, højskoler, efterskoler, foreninger, universiteter, museer og virksomheder. Samrådet skal inspirere og understøtte oplæring i brug af ro- og sejljoller som udgangspunkt for mange forskellige former for kystfriluftsliv.

Hvem skal udgøre Sejladssamrådet?

Sejladssamrådet vil komme til at bestå af organisationer og sammenslutninger, der arbejder for at fremme sejlads, sikkerhed, kystkultur og friluftsliv i ro- og sejljoller.  

Hvor: Elværket, Gasværksvej 9, 4300 Holbæk
Pris: 175,- inkl. forplejning
Arrangør: Vikingeskibsmuseet, Dansk Sejlunion, Nordisk Bådnet, Københavns Universitet, FGU Roskilde, Vends Motorik og Naturskole og Kystliv Holbæk. 
Tilmelding til: Jakob Haahr senest den 18. februar på: jha(at)vikingeskibsmuseet.dk 
Opgiv navn, organisation, evt. EAN samt faktureringsadresse.
For hvem: Alle, som har interesse i Sejladssamrådet og samrådets virke, er velkomne til at deltage. 

Om beslutningsgangen på Sejladssamråds-seminaret:
Beslutninger på samrådsseminaret vedtages ved flertalsafgørelse af de fremmødte deltagere.
Det foreløbige sejladssamråd har lavet de foreløbige retningslinjer. Disse er gældende i 2020 og danner ramme om pioneruddannelsesforløbene. 
På baggrund af input og evalueringer fra pioneruddannelsesforløbet reviderer det nye samråd retningslinjerne. 

Baggrund for Sejladssamråds-seminaret: 
Et åbent seminar afholdt på Vends Motorik og Naturskole d. 10.- og 11. september 2019 og det efterfølgende arbejde med repræsentanter fra bl.a. Vikingeskibsmuseet, efterskolerne, Vends Motorik, FGU Roskilde, Kystliv Holbæk, Københavns Universitet danner grundlag for etablering af sejladssamrådet og dets videre virke.