Aflandshage Havmøllepark. Geoarkæologisk analyse af geofysiske data for planlagt havmøllepark inkl. kabeltracé

Aflandshage Havmøllepark. Geoarkæologisk analyse af geofysiske data for planlagt havmøllepark inkl. kabeltracé rapport
Udgivet 31/12-2021

J.nr. 2922

Publiceret december 2021

Datering: Mesolitikum-Nyere Tid (ca. 9000 f.Kr.-1750 e.Kr.).

Kortlægning af potentielle kulturhistoriske interesser på havbunden i projektområdet for en planlagt havvindmøllepark (inkl. eksportkabel). Der er udpeget 384 side scan sonar anomalier eller grupper heraf samt 145 magnetiske anomalier. Desuden er der på baggrund af en geologisk tolkning af sub-bottom profiling udpeget fem områder med potentiale for forekomst af ældre stenalders fortidsminder.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen