Amager Strandpark, område 6

Amager Strandpark, Område 6 rapport
Udgivet 07/03-2011

J.nr. 2322

Publiceret marts 2005 

Datering: Stenalder. Kongemose- eller Maglemosekultur, 8000 til 6000 f. Kr.

Forud for anlæggelsen af Amager Strandpark udførtes en række forundersøgelser. I 2003 gennemførtes en marinarkæologisk forundersøgelse mens området stadig var dækket af vand. Denne forundersøgelse fulgtes i 2004 op med uddybende undersøgelser i de nu tørlagte områder. Prøvegravning af område 6. I 7 prøvegrøfter over et areal på 120 x 90 m konstateredes et gytjelag ca. 50 m. bredt med stort indhold af velbevaret træ og plantedele. Der blev opsamlet 80 stk. forarbejdet flint, heraf 7 redskaber samt 41 flækker og 2 mikroflækker, som fandtes spredt, sandsynligvis omlejret.


Oprettet af Morten Johansen