Amager Strandpark, område 7

Amager Strandpark Område 7 rapport
Udgivet 07/03-2011

J.nr. 2322

Publiceret september 2004

Datering: Stenalder, 8000 til 4000 f. Kr.

Forud for anlæggelsen af Amager Strandpark udførtes en række forundersøgelser. I 2003 gennemførtes en marinarkæologisk forundersøgelse mens området stadig var dækket af vand. Denne forundersøgelse fulgtes i 2004 op med uddybende undersøgelser i de nu tørlagte områder. Prøvegravning af område 7, hvor der skulle anlægges en kanal, som ville ødelægge gytjelaget. I 5 parallelle søgegrøfter á 2 m. brede, 13-16 m. lange fandtes lidt trækul, hasselnøddeskaller, forkullet træ og 2 omlejrede flækker samt ildskørnet flint. Der blev udtaget en prøve af elletræsrod til evt. datering.


Oprettet af Jørgen Dencker