Asnæsværket, Kalundborg Fjord

Asnæsværket, Kalundborg Fjord rapport
Udgivet 01/11-2012

J.nr. 2694

Publiceret november 2011

Datering: Ingen fund.

I forbindelse med udlægningen af en spildevandsledning inderst i Kalundborg Fjord har Vikingeskibsmuseet for DONG Energy Power udført en marinarkæologisk forundersøgelse af rørledningstracéet. Der blev ikke gjort fund af kulturhistorisk interesse, og området blev frigivet til anlægsarbejdet.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen