Baltic Pipe, Danish Baltic Sector. Screening of geophysical data and target inspections

Baltic Pipe, Danish Baltic Sector. Screening of geophysical data and target inspections rapport
Udgivet 09/02-2022

J.nr. 2813

Publiceret februar 2022

Datering: Mesolitikum-Nyere Tid (ca. 9000 f.Kr.-1900 e.Kr.).

Marinarkæologisk screening af geofysiske og ROV-video data for den danske sektor af den planlagte Baltic Pipe gasrørledning, hvilket har resulteret i 137 bekræftede eller formodede kulturhistoriske objekter, for hvilke der er foreslået friholdelseszoner. Desuden er et palæo-terræn tolket som den bedste repræsentation af terrænoverfladen i Mesolitikum blevet analyseret, og sandsynlige ’hotspots’ for bosættelse i Ældre Stenalder identificeret.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen