Den Blå Planet, Kastrup

Den Blå Planet, Kastrup rapport
Udgivet 04/05-2011

J.nr. 2607

Publiceret april 2010

Datering: Stenalder samt Nyere Tid.

Forundersøgelse forud for anlæggelsen af vandindtag og -udløb til Den Blå Planet; det nye Danmarks Akvarium. Undersøgelsen bestod af visuel rekognoscering med dykker, sondering af sedimenttykkelse/-art samt udgravning af i alt syv prøvehuller. Der fremkom kun få løsfundne og omlejrede genstande.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen