Gedser Fyrvej

Gedser Fyrvej rapport
Udgivet 04/05-2011

J.nr. 2657

Publiceret september 2010

Datering: Udateret, ingen fund.

Marinarkæologisk forundersøgelse af et mindre område forud for reparation af et søkabel ved Gedser Fyr. Der blev ikke påtruffet anlæg eller genstande af kulturhistorisk interesse.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen