Guldborgsund søkabel

Guldborgsund søkabel rapport
Udgivet 04/05-2011

J.nr. 2507

Publiceret juli 2008

Datering: Middelalder (1264 e. Kr.) samt Nyere Tid.

I forbindelse med etablering af nyt søkabel syd for Guldborgsundtunnelen gennemførte Vikingeskibsmuseet en marinarkæologisk forundersøgelse. Der blev ikke fundet intakte kulturlag eller anlæg af kulturhistorisk interesse. Dog forekom spredt flint. Hovedparten af flinten virker omlejret og er formodentlig udvasket fra bosættelsesfladen ved de tidligere kystlinier. Der fandtes ikke daterende genstande, men de lokaliserede kystlinier, der ligger på ca. 0,6-0,8 m’s vanddybde, kan ud fra erfaringer fra tidligere undersøgelser ved Nebølle Nakke dateres til perioden omkring 4000 f.Kr.


Oprettet af Jørgen Dencker & Morten Johansen