Hårbølle Havn. Marinarkæologisk forundersøgelse af havneområde forud for renovering af kaj

Hårbølle Havn. Marinarkæologisk forundersøgelse af havneområde forud for renovering af kaj rapport
Udgivet 31/10-2021

J.nr. 2940

Publiceret oktober 2021

Datering: Udateret/ingen fund.

Marinarkæologisk forundersøgelse forud for renovering af moler. Der blev ikke påtruffet spor af fortidsminder.


Oprettet af Otto Christian Uldum